Zarządzenie Biskupa Legnickiego z 16 października 2020 roku

http://diecezja.legnica.pl/zarzadzenie-biskupa-legnickiego-z-16-pazdziernika-2020-roku/