Pogrzeb

Rodzina powinna zadbać o to, aby chory przyjął Sakrament Namaszczenia Chorych, kiedy jest tego świadomy. W nagłych wypadkach wzywamy Kapłana niezwłocznie.

Przy załatwieniu spraw związanych z pogrzebem potrzebne są dokumenty:

  • Karta dla administracji cmentarza
  • Akt zgonu (USC)

Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się
na pogrzebie przystąpić do Komunii Świętej.