Małżeństwo

Narzeczeni pragnący zawrzeć w Kościele Katolickim Sakrament Małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące
przed planowanym terminem ślubu.

Potrzebne dokumenty:

 • Metryka chrztu (ważna 3 miesiące)
 • Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych)
 • Dowód osobisty
 • Kopia świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej
  lub zawodowej
 • Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania
 • Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych
  (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej –
  trzy rozmowy
 • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach 
  (gdy były głoszone poza naszą parafią)
 • Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych
  (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
  (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał
  za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu,
  jeśli wcześniej zawarto związek cywilny (kserokopia).