Bierzmowanie

Spotkania kandydatów do Bierzmowania odbywają się w cyklu dwuletnim,
w każdy I piątek miesiąca. Polegają na przystąpieniu do Spowiedzi św., uczestnictwie we Mszy św. i spotkaniu, bezpośrednio po niej.

Co dwa lata na kurs przygotowawczy zapisują się uczniowie kl. VII VIII.