Chrzest

Zapisu dziecka do chrztu dokonujemy w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

  • Odpis aktu urodzenia dziecka z USC
  • Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli to możliwe)
  • Zaświadczenie dla chrzestnych.

Chrzestny

Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką (kan. 874 KPK).

Zaświadczenie wydaje parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego. 
Rodzice i chrzestni powinni (w miarę możliwości) w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii Świętej.