Rys historyczny

 Kościół pod wezwaniem św. Trójcy w Paszowicach wzniesiony został
w 1784 roku. W 1910 roku świątynia została przebudowana. 
Pierwotnie kościół powstał jako świątynia ewangelicka.
Od czasu zakończenia II wojny światowej obiekt służy katolikom.
W 1972 roku odbyło się poświęcenie kościoła i ołtarza głównego. 
Budynek kościoła jednonawowy, wzniesiony na planie prostokąta.
Zbudowany z cegły i kamienia, otynkowany. 
Dach pokryty dachówką, łamany, mansardowy. 
Wieża z latarnią i hełmem pokryta została blachą. 
Nad oknami w wieży widnieją zegary.

W kościele stoi piaskowcowa chrzcielnica z początku XVII wieku. 
Z zabytkowego wyposażeniaświątyni pochodzącego z końca XVIII wieku można wymienić późnobarokowy ołtarz główny, obraz
„Ostatnia Wieczerza”, świeczniki i oryginalne zamki drzwiowe.
Kościół został wpisany do rejestru zabytków w 1961 roku.

Kościół cmentarny

Gotycki kościół cmentarny w Paszowicach wzniesiony został w 1 poł. XIV w. W XVII wieku budynek kościoła został przebudowany.
Kościół jednonawowy, wzniesiony na planie prostokąta.
Budynek otynkowany, zbudowany z cegły i kamienia. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką. Okna i drzwi prostokątne zakończone łukiem.

Do budynku przylega wysoka wieża z dachem czterospadowym.
Do zabytkowego wyposażenia kościoła można zaliczyć: chrzcielnicę
z piaskowca pochodzącą z XVI w., dzwon z XV w., wsporniki
w prezbiterium z XIV w., drewniany chór, ambona
i ławki z XVII w., obraz „Św. Trójca” z XVIII w., konfesjonał z XIX w.
Kościół został wpisany do rejestru zabytków w 1960 roku.

Figura Matki Boskiej

 Na placu przed kościołem Trójcy Świętej 
w Paszowicach stoi figura Matki Boskiej. Rzeźba ustawiona została
na wysokiej kolumnie. 

Na podstawie kolumny zamontowano płyty z napisami: Bogurodzicy prowadzącej naród polski przez tysiąclecie, Bogu w Trójcy jedynemu wracającemu nam ziemię ojców, Matko Kościoła błogosław nam Parafianie Paszowic 1973.

Zabytkowe cmentarze

Cmentarze w Paszowicach pochodzą z XIX wieku.

Cmentarz parafialny przy kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy pochodzi
z 1895 roku. Na cmentarzu nie zachowały się stare nagrobki.
Nekropolia ogrodzona jest zabytkowym murem. Na jej teren prowadzi zabytkowa brama wjazdowa.

Drugi zabytkowy cmentarz znajduje się przy kościele pomocniczym. Cmentarz otoczony jest kamiennym murem. Zachowały się na nim kamienne i metalowe krzyże oraz poniemieckie płyty nagrobne.
Kilka starych nagrobków ustawiono w centralnej części cmentarza
przy murach kościoła.

Cmentarze zostały wpisane do rejestru zabytków.