Uncategorized

25 marca: Dzień dziękczynienia za osobę św. Jana Pawła II

Czcigodni Księża!

Drodzy Diecezjanie!

Ojciec Święty Jan Paweł II bullą „Totus tuus Poloniae Populus” dnia 25 marca 1992 roku ustanowił diecezję legnicką.

Dnia 2 czerwca 1997 roku Papież przybył do Legnicy, gdzie celebrował uroczystą Mszę Świętą i dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa, a także nawiedził katedrę i umocnił diecezję apostolskim błogosławieństwem.

Stając u progu XXXI rocznicy ustanowienia diecezji legnickiej zachęcam wszystkich, by dzień 25 marca br. przeżyć w duchu dziękczynienia za osobę św. Jana Pawła II, naszego Wielkiego Rodaka.

Jako pasterz naszej wspólnoty zapraszam wszystkich Księży posługujących w Legnicy oraz wszystkich mieszkańców miasta do udziału w Eucharystii dziękczynnej, którą będę sprawował tego dnia o godz. 12.00 w katedrze legnickiej przy relikwiach św. Jana Pawła II.

Niech wspólne dziękczynienie pomaga nam w ewangelicznym kształtowaniu naszych serc w podczas przygotowania do świąt paschalnych.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Siemieniewski

Biskup Legnicki