Uncategorized

Komunikat Biskupa Legnickiego

  • Ks. Piotr Wawrzynek, dotychczasowy proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu-Leśnicy, został mianowany biskupem pomocniczym diecezji legnickiej.

Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie,

pragnę się podzielić z Wami radosną wiadomością, że Ojciec Święty Franciszek mianował Biskupem Pomocniczym Diecezji Legnickiej dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu – Leśnicy ks. Piotra Wawrzynka i przydzielił Mu stolicę tytularną Rusuccuru.

Biskup Nominat urodził się w 1970 r. we Wrocławiu. Święcenia prezbiteratu przyjął w roku 1995 w archikatedrze wrocławskiej. Święcenia biskupie zostały zaplanowane na dzień 15 kwietnia tego roku w katedrze legnickiej.

Biskupa Nominata polecam opiece Matki Bożej Łaskawej, a wspólnotę Kościoła legnickiego proszę o modlitwę w Jego intencji.

† Andrzej Siemieniewski
Biskup Legnicki

ZARZĄDZENIE

Komunikat Biskupa Legnickiego wraz z dołączoną modlitwą należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie Diecezji Legnickiej w 2. Niedzielę Wielkiego Postu, 5 marca 2023 roku.

ks. prałat Robert Kristman
Wikariusz Generalny

++++

Poniższą modlitwę proszę odmówić po każdej Mszy św.

MODLITWA W INTENCJI BISKUPA NOMINATA PIOTRA WAWRZYNKA

Panie Jezu Chryste, który jesteś Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, Ty powołujesz Pasterzy w Twoim Kościele. Dziękujemy Ci za powołanie Twojego Sługi, Księdza Piotra Wawrzynka, na urząd biskupa pomocniczego w naszej diecezji. Prosimy, obdarz Go potrzebnymi łaskami, aby z chwilą święceń biskupich mógł w mocy Ducha Świętego rozpocząć i realizować pasterskie posługiwanie w Kościele legnickim.

Miłosierny Boże spraw także, aby Biskup Nominat PIOTR ożywiany Twoją łaską, z ojcowską troską wspierał wszystkich, którzy przynależą do Kościoła legnickiego, aby głosząc słowo Boże, prowadził każdego z nas do zbawienia; aby objawiał Twoje miłosierdzie wszystkim, których spotka: rodzinom i samotnym, chorym i potrzebującym pomocy, starszym oraz młodzieży i dzieciom; aby jako Następca Apostołów umacniał naszą wiarę, pomagał kroczyć drogą miłości i jedności, ukazując wszystkim nadzieję przyszłego zmartwychwstania.

Matki Boża Łaskawa – bądź Mu Matką i Nieustającą Pomocą!

Święty Józefie, Opiekunie Zbawiciela, święci Apostołowie Piotrze i Pawle, św. Jadwigo Śląska wypraszajcie Mu u Boga potrzebne łaski na nowej drodze życia i posługiwania w Kościele legnickim.

Link do strony TUTAJ