Uncategorized

Jak przeżywać Wielki Tydzień ?

Tydzień, który będziemy przeżywać, nie bez powodu jest nazywany wielkim. Jest on przejściem do nowego życia z Bogiem. Obchody Wielkiego Tygodnia zaczynają się w Niedzielę Męki Pańskiej, zwaną też Niedzielą Palmową.

Przewodnik po Wielkim Tygodniu

Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa – te trzy dni właściwie nie różnią się zbyt wiele od pozostałych w roku liturgicznym. Msza święta w tym czasie odprawiana jest tak jak w dni powszednie. W tym czasie w wielu parafiach organizowane są drogi krzyżowe ulicami miasta i dodatkowe wieczory modlitewne, by dobrze przygotować się do czasu Triduum Paschalnego. Warto wówczas wyłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne i wykorzystać czas na refleksję i zadumę.

W Wielki Poniedziałek Ewangelia przypomina proroctwo o Słudze Bożym, który został wydany za grzechy świata, a także o namaszczeniu Chrystusa przed śmiercią.

W Wielki Wtorek natomiast odczytywana jest zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra oraz proroctwo o tym, że zbawienie, które przynosi Syn Boży, dotrze na wszystkie krańce ziemi. 

W Wielką Środę – w przededniu Triduum Paschalnego, wierni usłyszą Ewangelię o zdradzie Judasza, a także proroctwo o cierpiącym Słudze Boga. 

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek upamiętnia ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Tego dnia podczas porannej Mszy Krzyżma biskupi w diecezjach poświęcają olej krzyżma, który będzie służył kapłanom i wiernym podczas sakramentów np. bierzmowania i namaszczenia chorych. 

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej

W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy św. Wieczorna Liturgia upamiętnia mękę Jezusa na krzyżu. To czas największej zadumy nad ogromem miłości, którą Bóg obdarzył człowieka, oddając za niego życie.

Pierwszą jest Liturgia Słowa, podczas której czytana lub śpiewana jest Męka Pańska wg św. Jana oraz modlitwa powszechna. 

Drugą jest Adoracja Krzyża, podczas której odsłaniany jest wiernym krzyż, a następnie zebrani w ciszy i skupieniu mogą modlić się w jego obecności. Ostatnią częścią jest Komunia Święta. 

Ostatnim elementem Liturgii Wielkiego Piątku jest uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem do przygotowanego Grobu Pańskiego. 

Liturgia Wigilii Paschalnej

W Wielką Sobotę w ciszy nawiedzamy grób Pański i adorujemy Najświętszy Sakrament. Wielka Sobota to ostatni dzień Wielkiego Tygodnia. W tym czasie wierniodwiedzają Grób Pański i modlą się przy Najświętszym Sakramencie. To również czas, gdy w parafiach organizowane jest święcenie pokarmów, które cieszy się ogromną popularnością. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to najważniejszy element świętowania tego dnia, bo to, co najważniejsze dzieje się dopiero wieczorem.

Wigilia Paschalna natomiast należy już do obchodów Niedzieli Wielkanocnej. To najważniejsza msza święta w całym roku liturgicznym. 

Liturgia składa się z czterech części: Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej i Liturgii Eucharystycznej

Pierwsza część skupia wiernych przed kościołem, gdzie kapłan poświęca ogień, odpala paschał i wprowadza go uroczyście w procesji do ołtarza, a następnie śpiewa Orędzie Paschalne.

Druga część Liturgii to odczytywanie Słowa Bożego, które mówi o tym, co Bóg uczynił dla człowieka od początku historii zbawienia.

W trakcie Liturgii Chrzcielnej kapłan poświęca wodę, a zebrani wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Liturgia Eucharystyczna to Komunia Święta. 

Zmartwychwstanie

W niedzielę o świcie dzwony ogłoszą światu radość zmartwychwstania.

Święte obrzędy upamiętniają tajemnicę zbawienia. Jezus umarł i zmartwychwstał, by każdy z nas mógł żyć. Czy będziemy z Nim w tym czasie?