30 XI Dzień patronalny Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego