Uncategorized

30 grudnia: Dyspensa Biskupa Legnickiego

  • Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski, na podstawie kanonu 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela wszystkim wiernym przebywającym na terenie diecezji legnickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 30 grudnia  2022 roku.
  • Wiernych korzystających z dyspensy zachęca się do podjęcia dzieł miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych.
  • https://diecezja.legnica.pl/30-grudnia-dyspensa-biskupa-legnickiego/