Komunikat Biskupa Legnickiego

przez Paweł

Ks. Piotr Wawrzynek, dotychczasowy proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu-Leśnicy, został mianowany biskupem pomocniczym diecezji legnickie

NARODZENIE PAŃSKIE 2022 – życzenia

przez Paweł

Gloria in excelsis Deo ! W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta…

26 grudnia: List Księży Rektorów MWSD i PWT we Wrocławiu

przez Paweł

List Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznegoi Rektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiuna Święto Szczepana, pierwszego męczennika26 grudnia 2022 r. Siostry i Bracia w Chrystusie! Wczesna wiosna tego roku kalendarzowego przyniosła pełen nadziei optymizm wobec trudnego czasu pandemii. Po niemal dwóch latach nauczania w formie zdalnej powróciła bezpośrednia forma kontaktu uczeń – mistrz, student – wykładowca.…